News & Notes

Alternating Periods of Struggle and Peace

November 01, 2019

Editorial from Päivämies issue 43, Oct. 23, 2019

“It is good to discuss these matters listening with a tender ear and trusting in God’s care.”

Next Sunday the SRK will release the third volume of its history Myrskyjen keskellä, Suomen Rauhanyhdistysten Keskusyhdistyksen historia 3 (1962–1980) [In the Midst of Storms, History of Central Association of Finnish Associations of Peace (SRK), Vol. 3 (1962-1980)]. The contents of the book have sparked interest. After all, it covers a time period which many readers have themselves lived through. This study explains the [societal] changes amidst which those in roles of responsibility at the SRK did their work.

Radicalization began to spread widely in the 1960s and the structural changes in society were unprecedented. At that time a need was seen in Conservative Laestadianism to counteract secularization and to defend faith and life based on the Bible. The aim was to preserve both the individual and the entire community of believers in one faith, love, doctrine and spirit.

The initial reason for discussions arranged at local RYs [local believing congregations] was to nurture unity among believers. Moments of blessing were also experienced in these meetings when those battling the pressures of the times were able to personally believe the grace gospel. Believers wished to take care of matters and remain in the love of Christianity.

Nevertheless, after the mid-1970s the discussions began to exhibit characteristics foreign to Christianity. There were practices and teachings that caused confusion and distress and which have later been widely criticized. As a result of these doctrinal errors and abuses that were present in Christianity, the SRK expressed its regret in 2011.

In the time period of this study, there was a period of exceptionally strong growth in the work of the SRK and local RYs. Child and youthwork was increased to include Day Circle for children and Bible class for youth in addition to Sunday school. Various youth days became regular events and more books were published in addition to periodicals. The first camp centers were purchased then and campwork was built around them.

The life of Christianity throughout history has alternated between periods of struggle and peace. Many today have a need to discuss experiences from those days of caretaking meetings. It is good to discuss these matters listening with a tender ear and trusting in God’s care.

God’s Spirit is a spirit of love and forgiveness. It guides us to live according to God’s Word and to support our travel friends with the mind of Christ on that path which leads to heaven.


Vuorotellen taistelun ja rauhan aikoja 

“Keskustelua on hyvä käydä herkällä korvalla kuunnellen ja Jumalan huolenpitoon turvautuen.”

Ensi sunnuntaina julkistetaan SRK:n historian kolmas osa Myrskyjen keskellä, Suomen Rauhanyhdistysten Keskusyhdistyksen historia 3 (1962–1980). Kirjan sisältö on herättänyt mielenkiintoa, onhan kysymyksessä aika, jonka moni lukija on itse henkilökohtaisesti elänyt. Tutkimus avaa murrosta, jonka keskellä SRK:n ja rauhanyhdistysten vastuunkantajat tekivät työtään.

1960-luvulla radikalisoituminen eteni laajalla rintamalla, ja yhteiskunnalliset rakennemuutokset olivat ennennäkemättömiä. Tuolloin vanhoillislestadiolaisessa kristillisyydessä koettiin tarpeelliseksi toimia maallistumista vastaan ja puolustaa Raamatun perustalle rakentuvaa uskoa ja elämää. Pyrkimyksenä oli sekä yksittäisten ihmisten että koko uskovien yhteisön varjeltuminen yhdessä uskossa, rakkaudessa, opissa ja hengessä.

Rauhanyhdistyksissä järjestettyjen keskustelujen lähtökohtana oli uskovaisten yhteyden vaaliminen. Niissä koettiin siunauksen hetkiä, kun ajan paineiden keskellä taisteleva sai henkilökohtaisesti uskoa armoevankeliumin. Uskovaiset halusivat korjata asioita ja pysyä kristillisyyden rakkaudessa.

Keskusteluissa alkoi kuitenkin 1970-luvun puolivälin jälkeen ilmetä myös kristillisyydelle vieraita piirteitä. Esiintyi toimintamalleja ja opetusta, jotka aiheuttivat hämmennystä ja ahdistusta ja ovat jälkeenpäin herättäneet laajaa kritiikkiä. Näistä kristillisyyden keskuuteen ilmaantuneista oppiharhoista ja väärinkäytöksistä SRK esitti pahoittelunsa vuonna 2011.

Tutkimuksen ajanjaksona koettiin poikkeuksellisen voimakasta SRK:n ja rauhanyhdistysten toiminnan laajenemisen aikaa. Lapsija nuorisotyössä alettiin pyhäkoulun rinnalla pitää lapsille päiväkerhoja ja nuorille raamattuluokkia. Erilaiset nuortenpäivät muotoutuivat säännöllisiksi tapahtumiksi, ja lehtien lisäksi alettiin julkaista yhä enemmän kirjoja. Tuolloin hankittiin myös ensimmäiset leirikeskukset, ja leirityö rakentui niiden ympärille.

Kristillisyyden elämään on historiassa sisältynyt vuorotellen taistelun ja rauhan aikoja. Tänä päivänä on monella tarve puhua hoitokokousajan kokemuksista. Keskustelua on hyvä käydä herkällä korvalla kuunnellen ja Jumalan huolenpitoon turvautuen.

Jumalan Henki on rakkauden ja anteeksiantamuksen henki. Se ohjaa Jumalan sanan mukaiseen elämään ja Kristuksen mielellä tukemaan matkaystäviä tiellä, joka vie taivaaseen.


 

 

Upcoming Events

No events found.