top of page

Mary's Grief and Joy

Keijo Nissilä | The Voice of Zion March 2021 --


The following writing about Mary is the final section of a writing by Keijo Nissilä based on Matt. 1–2, Luke 1:26–2:52, John 2:1–12 and John 19:25–27. Prior to this passage, Nissilä has already recounted Mary’s visit by the angel announcing the coming birth of Jesus, Mary’s relationship with Elizabeth, the mother of John the Baptist, and Mary’s experiences as mother to a young boy who would be the Savior of the world.


This writing is excerpted from the book Raamatun naisia Eevasta Priscaan [Women of the Bible from Eve to Priscilla], Ed. Marja-Liisa Sivula and Raili Ojalehto (SRK, 2011). In 2021, our Bilingual feature consists of excerpts from this book, as translated by Sandra Pylvainen.

The time came for Jesus to begin His public ministry. His father Joseph had died and His mother Mary was left a widow and sole caregiver for the family. Jesus worked His first miracle at a wedding in Cana. Mary was also at the wedding. When the wedding wine ran out, Mary notified Jesus, who understood her meaning. His answer to her was surprising: “Let me be, woman. My time has not yet come.” Jesus had grown beyond His childhood household into adulthood and public ministry. Moments of His life were more consciously guided by the heavenly Father. God allowed His Son to work a first miracle that surpassed His mother Mary’s boldest hopes and expectations. The water changed to wine. By this act, Jesus showed His glory. And His disciples believed in Him.


Soon after the wedding in Cana, Mary moved with her family to Capernaum. Life was filled with the daily work of family care. From the vantage point of her home and her housework, Mary followed Jesus’ steps forward as His public ministry continued. Jesus’ path from His childhood home led towards the Father’s home in heaven, to which He himself proved to be the way and that He’d prepare the way for each who believes in Him. Ultimately He had to go the path to Golgotha and death. At the foot of the cross where Jesus was dying stood His faithful escorts: His mother Mary, her sister, Mary Magdalene and Mary, wife of Cleophas.


Jesus’ mother Mary watched her Son suffer and die. The mother’s grief was at its greatest and her sorrow unmeasurable. Suffering more pain than any other ever, Mary carried in her heart incomprehensible questions: Is this how the prophecy of old Simeon would be fulfilled regarding the sword that would pierce the mother’s heart? Was this the way God’s promise would be fulfilled of the woman’s seed that would crush the head of the serpent?


When Jesus saw His mother Mary and His disciple John, He said to His mother: “Woman, this is your son!” Then He said to His disciple: “This is your mother!” From that moment on the disciple cared for Jesus’ mother.


Mary spent the last years of her life in Jerusalem with her own sons, Jesus’ brothers. They lived together serving as members of the earliest congregation of believers. “They kept together and prayed unceasingly together.”


Mary is an example to all believers throughout time. She was at the center of salvation history. Through her, the fulfilment of the Old Covenant’s prophesies were realized. Thereafter began the time of the New Covenant. Mary was like a new Eve. Through the first Eve, the fall into sin took place. Through the new Eve, the new Adam was born who would recompense the sins of all humankind. Also, this is succinctly stated in Elizabeth’s words to Mary: “Blessed are you, among women most blessed, and blessed is the fruit of your womb!” This, God’s salvation work in Christ, is recognized by the Christian congregation in their worship service: “Conceived of the Holy Ghost, born of the Virgin Mary.” Mary was not saved solely by her motherhood but rather by her faith and obedience: “Blessed are you who believed!”


MARIAN MURHE JA ILO

Tuli aika, että Jeesus astui julkiseen toimintaansa. Isä Joosef oli kuollut ja äiti Maria jäänyt leskeksi ja perheen yksinhuoltajaksi. Jeesus teki ensimmäisen julkisen tunnustekonsa Kaanan häissä. Myös Maria oli siellä. Kun häissä loppui viini, Maria kertoi siitä Jeesukselle, joka ymmärsi äidin tarkoituksen. Hänen vastauksensa äidilleen oli yllättävä: ”Anna minun olla, nainen. Minun aikani ei ole vielä tullut.” Jeesus oli kasvanut ulos kodistaan aikuisuuteen ja julkiseen tehtäväänsä. Hänen elämänsä hetket olivat entistä tietoisemmin taivaallisen Isän johdatuksessa. Jumala salli Poikansa tehdä ensimmäisen tunnustekonsa, joka ylitti äiti Marian rohkeimmatkin toiveet ja odotukset. Vesi muuttui viiniksi. Tällä teolla Jeesus ilmaisi kirkkautensa. Myös hänen opetuslapsensa uskoivat häneen.


Kohta tämän jälkeen Maria muutti perheensä kanssa Kapernaumiin. Elämän täyttivät jokapäiväiset askareet perheen huoltajana. Maria seurasi kodistaan ja sen tehtävistä käsin Jeesuksen vaiheista, kun tämän julkinen toiminta jatkui. Jeesuksen tie lapsuuden kodista kulki kohti Isän kotia taivaassa, johon hän osoitti itse olevansa tie ja valmistavansa tietä jokaiselle, joka uskoo häneen. Lopulta hänen oli kuljettava ristin tie Golgatalle ja kuolemaan. Kuolevan Jeesuksen ristin luona seisoivat uskollisina saattajina hänen äitinsä Maria, tämän sisar sekä Magdalan Maria ja Maria, Klopaksen vaimo.


Jeesuksen äiti Maria katseli poikansa kärsimystä ja kuolemaa. Äidin suru oli suurimmillaan ja murhe mittaamaton. Tuskallisemmin kuin kukaan toinen koskaan Maria kantoi sydämessään käsittämättömiä kysymyksiä: Näinkö oli toteutuva vanhan Simeonin ennustus miekasta, joka on käyvä äidin sydämen lävitse? Näinkö oli toteutuva Jumalan lupaus vaimon siemenestä, joka on polkeva rikki käärmeen pään?


Kun Jeesus näki äitinsä Marian ja opetuslapsensa Johanneksen, hän sanoi äidilleen: ”Nainen, tämä on sinun poikasi!” Sitten hän sanoi opetuslapselle: ”Tämä on äitisi!” Siitä hetkestä lähtien opetuslapsi piti huolta Jeesuksen äidistä.


Elämänsä loppuvuodet Maria asui Jerusalemissa omien poikiensa, Jeesuksen veljien luona. He elivät yhteydessä alkuseurakuntaan sen toimivina jäseninä. ”He pitivät kaikki yhtä ja rukoilivat lakkaamatta yhdessä.”


Maria on esikuva kaikille uskoville kaikkina aikoina. Hän oli pelastushistorian keskuksessa. Hänen kauttaan toteutuivat vanhan liiton ennustukset. Alkoi uuden liiton aika. Maria oli kuin uusi Eeva. Ensimmäisen Eevan kautta tapahtui syntiinlankeemus. Uuden Eevan kautta syntyi uusi Aadam, joka sovitti ihmisten synnit. Tämä kiteytyy myös Elisabetin sanoissa Marialle: “Siunattu olet sinä, naisista siunatuin, ja siunattu sinun kohtusi hedelmä!” Tätä Jumalan pelastustekoa Kristuksessa tunnustaa kristillinen seurakunta jumalan palveluksessaan: ”Sikisi Pyhästä Hengestä, syntyi neitsyt Mariasta.” Maria ei ole autuas ainutlaatuisen äitiytensä vaan uskonsa ja kuuliaisuutensa perusteella: ”Autuas sinä, joka uskoit!”

Recent Posts

See All

Fundamentalism

The Voice of Zion June/July 2024 - Doctrine and Life Article -- This writing is an excerpt from Miten minä uskon (How I Believe), edited by Ari-Pekka Palola and published by SRK in 2020. The writings

God Will Help in Time of Need

Erkki Joensuu | The Voice of Zion June/July 2024 - The Sabbath Word 4 Article -- He sent from above, he took me, he drew me out of many waters. He delivered me from my strong enemy, and from them whic

How Long, O Lord?

Andrew Hotari | The Voice of Zion June/July 2024 - The Sabbath Word 2 Article -- How long wilt thou forget me, O Lord? for ever? how long wilt thou hide thy face from me? How long shall I take counsel

Comments


bottom of page