top of page

F is for Faith

Allen Pirness | The Voice of Zion August 2023 - Bilingual --


The 11th chapter of the Letter to the Hebrews begins with an explanation of what faith is. Faith is described as a substance or confidence in something hoped for in the future and as evidence or assurance of something that remains yet unseen. We most often think about physical things, so trying to understand the reality of faith can be difficult. It’s more important to understand what faith does, rather than what it is.


The picture of faith being a staff or a shield is apt when we consider their attributes as they relate to faith. For example, faith must be leaned on for the journey of life (Mark 6:8), or faith is our defense tool against the attacks of the enemy (Eph, 6:16). Regardless of our ability to conceptualize it, faith is very real and powerful.


Faith is not the opposite of knowledge; saving faith is nonetheless not born based on what a person knows. Faith comes solely as a gift from God. Faith is also not the opposite of reason. Reason cannot bring faith, but faith can give reason direction and meaning.


Faith can open or deepen understanding when we find ourselves before seemingly incomprehensible mysteries. Faith guides understanding and reason and puts what we know and learn into perspective.


A young person needs to have hope that what they are doing now in life will have a payoff in the future, especially when it feels like the goal is so far away. Without an expectation of a future reward, it becomes impossible to stay the course. The goal of a child of God is to make it to heaven. We are only heaven-acceptable through faith. Faith guides our footsteps on our journey.


Therefore, the life of a child of God is a journey of faith. Living faith is a faith that is alive in the heart of a person who possesses the Holy Spirit as their guide in life. It is a gift from God. We cannot do anything of our own to preserve faith. God reveals to us that only sin can separate us from Him.


Our endeavor in faith is God’s work in us. As long as we have faith given by God, it affects in us the desire to fight against sin and maintain a good conscience. When we hear and believe the gospel of forgiveness of sins, God grants us His peace.


One day faith will no longer be necessary. What we have not fully understood in time, we will see in eternity. God’s Word promises the faithful an eternity of only peace and joy.


Usko


Allen Pirness


Heprealaiskirjeen 11. luku alkaa selityksellä siitä, mitä usko on. Uskoa kuvataan toivotun asian ilmenemisenä tai luottamuksena sellaiseen, jota toivotaan tulevaisuudessa. Uskoa kuvataan myös todisteena tai vakuutuksena jostakin vielä näkymättömästä. Useimmiten ajattelemme aineellisia asioita, joten uskon todellisuuden ymmärtäminen voi olla vaikeaa. On tärkeämpää ymmärtää mitä usko tekee, kuin mitä se on.


Uskon kuvaaminen sauvana tai kilpenä sopii hyvin, kun tarkastelemme niiden ominaisuuksia uskon näkökulmasta. Esimerkiksi niin, että uskoon täytyy nojata elämänmatkalla (Mark. 6:8), tai että usko on puolustusvälineemme vihollisen hyökkäystä vastaan (Ef. 6:16). Huolimatta kyvystämme hahmottaa sitä, usko on hyvin todellinen ja voimallinen.


Usko ei ole tiedon vastakohta. Pelastava usko ei kuitenkaan synny sen perusteella, mitä ihminen tietää. Usko tulee ainoastaan lahjana Jumalalta. Usko ei ole myöskään järjen vastakohta. Järki ei voi tuoda uskoa, mutta usko voi antaa järjelle suunnan ja merkityksen.


Usko voi avata tai syventää ymmärrystä, kun löydämme itsemme käsittämättömiltä vaikuttavien tilanteiden ääreltä. Usko ohjaa ymmärrystä ja järkeä ja antaa perspektiivin sille, mitä tiedämme ja opimme.


Nuorella ihmisellä täytyy olla toivo siitä, että se mitä hän tekee nyt elämällään, tuottaa tulosta tulevaisuudessa, vaikka tavoite tuntuu olevan hyvin kaukana. Ilman odotusta tulevasta palkkiosta on mahdotonta pysyä lujana. Jumalan lapsen tavoite on päästä taivaaseen. Olemme taivaskelpoisia ainoastaan uskon kautta. Usko ohjaa askeleemme matkallamme.


Elämämme on siis uskon matka. Elävä usko on usko, joka elää sellaisen ihmisen sydämessä, jolla on Pyhä Henki oppaanaan elämässä. Se on lahja Jumalalta. Emme voi tehdä mitään itse säilyttääksemme uskon. Jumala osoittaa meille, että vain synti voi erottaa meidät Hänestä.


Uskonkilvoituksemme on Jumalan työ meissä. Niin kauan kuin meillä on Jumalan antama usko, se vaikuttaa meissä halun taistella syntiä vastaan ja säilyttää hyvä omatunto. Kun kuulemme ja uskomme syntien anteeksiannon evankeliumin, Jumala suo meille rauhansa.


Jonain päivänä uskoa ei enää tarvita. Sen, mitä emme ole täysin ymmärtäneet ajassa, näemme iankaikkisuudessa. Jumalan sana lupaa uskovaisille ikuisuuden, jossa vallitsee ainoastaan rauha ja ilo.


Translation: Matthew Keranen

Recent Posts

See All

Fundamentalism

The Voice of Zion June/July 2024 - Doctrine and Life Article -- This writing is an excerpt from Miten minä uskon (How I Believe), edited by Ari-Pekka Palola and published by SRK in 2020. The writings

God Will Help in Time of Need

Erkki Joensuu | The Voice of Zion June/July 2024 - The Sabbath Word 4 Article -- He sent from above, he took me, he drew me out of many waters. He delivered me from my strong enemy, and from them whic

How Long, O Lord?

Andrew Hotari | The Voice of Zion June/July 2024 - The Sabbath Word 2 Article -- How long wilt thou forget me, O Lord? for ever? how long wilt thou hide thy face from me? How long shall I take counsel

Comments


bottom of page